Urządzenia przesyłowe w czasie epidemii.
Odformalizowane zasady wejścia na teren nieruchomości.

18 kwietnia 2020 weszła w życie ustawa z 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (dalej: Ustawa), która wprowadziła szereg dodatkowych uregulowań składających się na tzw. Tarczę Antykryzysową. Ustawa przewiduje możliwość ekstraordynaryjnego trybu wejścia na teren nieruchomości, na których znajduje się infrastruktura przesyłowa służącą zapewnieniu usług telekomunikacyjnych, … Read More