ZAKRES USŁUG PRAWNYCH

Specjalizacje

W głównej mierze świadczymy usługi doradztwa prawnego na rzecz podmiotów działających w sektorze inwestycji liniowych (np. energetyka, ciepłownictwo, transport kolejowy) oraz w branży produkcyjnej (np. sprzęt RTF/AGD), zarówno w zakresie ich codziennej działalności gospodarczej, jak i reprezentacji naszych klientów w postępowaniach sądowych oraz administracyjnych (np. KIO). Doradzamy przy projektach inwestycyjno-budowlanych, w kwestiach dotyczących prawa zamówień publicznych oraz prawa budowlanego, nieruchomości, ochrony środowiska oraz gospodarki odpadami (w tym odpadami niebezpiecznymi), prawa wodnego, jak również w zakresie odnawialnych  źródeł energii. Reprezentujemy naszych klientów zarówno w ich działalności na rynkach regulowanych (URE, UKE, UTK, PGWWE), jak i w zakresie ochrony danych osobowych (RODO). Naszej działalność obejmuje także obsługę podmiotów z sektora Nowych Technologii oraz IT.